Využívání cookies

Tyto stránky mohou za účelem zkvalitnění služeb a provozu využívat tzv. „cookies“.

Co jsou to „cookies“?

„Cookie“ je malý objem dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem počítači. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie se využije pro identifikaci, zda již uživatel na techto stránkách byl. To umožnuje zajistit aby se uživatel nemusel neustále přihlašovat. Více informací o cookies naleznete na internetu, například na https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Jaké druhy cookies tento web využívá?

Na těchto Stránkách může společnost Opičák.cz využívat dva druhy cookies:

Cookies třetích stran

Třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.